Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie objęła patronatem naukowym Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Paczkowie.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Paczkowie w dniu 1  lutego 2013 zawarły umowę o współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, której celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz poszerzenie oferty edukacyjnej.
Podpisana umowa zacieśnia dotychczasową współpracę, umożliwiając uczniom i nauczycielom Liceum uczestnictwo w wykładach, sesjach kół naukowych Uczelni. Stwarza warunki prowadzenia doradztwa naukowego i metodycznego oraz realizowanie wykładów przez nauczycieli akademickich w LO w Paczkowie.

Inne zdjęcia tutaj.