7 listopada 2013r. w Zespole Szkół w Paczkowie odbyło się spotkanie z pracodawcami, u których uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają zajęcia praktyczne.

Miało ono na celu przypomnienie pracodawcom o nowej podstawie programowej, obowiązującej od 2012r., przekazanie informacji o aktualnych przepisach oświatowych w zakresie kształcenia zawodowego oraz przedstawienie obowiązujących standardów egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Pracodawcy zostali również zapoznani z programem praktyk zawodowych w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”.