Paczków Czytał Dzieciom 5 grudnia 2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie – p. Martyna Nakonieczny, Burmistrz Gminy Paczków – p. Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Wiesław Barabasz oraz uczennice liceum spotkali się          z przedszkolakami, by wspólnie przeczytać „Lokomotywę” J. Tuwima       i „Bajkę” H. Sienkiewicza.

Celem akcji było kształcenie umiejętności pięknego czytania, ale przede wszystkim wzbudzanie zainteresowania książką i uwrażliwianie na piękno literatury.

Na zakończenie spotkania zabrzmiały słowa zredagowane przez H. Sienkiewicza: „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie… Piękność bez dobroci jest jako kwiat bez woni (…). Bądź dobrą”.

Czytanie z przedszkolakami zakończyło obchody Roku Sienkiewicza, które ustanowił Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.