Zespół Szkół w Paczkowie

ul. Hugona Kołłątaja 9, 48-370 Paczków

Telefon 77 4316440

e-mail: zspaczkow@gmail.com

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający :

Zespół Szkół w Paczkowie

ul. Hugona Kołłątaja 9, 48-370 Paczków

  1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na :

Dostawę i wymianę kotła węglowego na piec opalany ekogroszkiem

w budynku sali gimnastycznej  ul. Spacerowa 2, 48-370 Paczków

  1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1)     Demontaż istniejącego kotła c.o. i złomowanie

2)     Dostawę (zakup) wniesienie i montaż pieca na ekogroszek RED Eko GL 5 klasa

PN-EN 3035;2012 o mocy znamionowej 69 kW oraz wszystkich elementów oprzyrządowania.

3)     Dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca.

4)     Płukanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

5)     Wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania

(na gorąco).

6)     Uruchomienie kotła i przeszkolenie pracowników w zakresie jego obsługi.

7)     Złożenie oświadczenia przez wykonawcę, że przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność wszelkich czynników (dostosowanie odpowiedniej technologii, dobór materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty cenowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2020 r.

Złożona oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną.

Dyrektor

Mgr Martyna Nakonieczny