CEMS Chance to innowacyjny projekt skierowany do ambitnych i uzdolnionych uczniów klas III gimnazjum oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych, o utrudnionym starcie w dorosłe życie.

Podczas 4-dniowego pobytu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie uczestnicy biorą udział w cyklu warsztatów, szkoleń i paneli dyskusyjnych, zdobywając wiedzę na temat planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz rozwijając umiejętności miękkie ( autoprezentacja, praca w grupie, zarządzanie czasem).

Każdemu uczestnikowi zostanie dodatkowo przydzielony mentor, którego zadaniem będzie wsparcie merytoryczne zarówno w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu.

Szczegóły tutaj.

Strona WWW projektu.