Odwiedziliśmy Warszawę. W dniach 20 – 22 listopada 2014 roku CEO zorganizowało konferencję dla  uczestników i uczestniczek projektu Nienawiść. Jestem Przeciw! Przyjechało ok. 70 osób – liderów i liderek uczniowskich i nauczycieli z całej Polski i Norwegii. Przy czym okazało się, że jesteśmy jedyną reprezentacją z Opolszczyzny.

Pracowaliśmy intensywnie przez trzy dni, by wspólnie dyskutować           i wypracowywać projekty kampanii przeciw mowie nienawiści.

Organizatorzy umożliwili nam również poznanie z przewodnikiem nowego Muzeum Historii Żydów Polskich.

Kolejna wyprawa do Warszawy w czerwcu!

Projekt „Nienawiść – jestem przeciw” realizowany jest we współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/mowanienawisci/news/konferencja-mlodzi-przeciw-mowie-nienawisci