Zespół Szkół w Paczkowie oraz Urząd Miasta i Rada Miejska                   w Paczkowie zapraszają w grudniu 2016r. do wspólnego czytania fragmentów dzieł literatury polskiej.

5 grudnia 2016 r. czytamy teksty H. Sienkiewicza w Przedszkolu             w Kamienicy oraz w Przedszkolach nr 1 i 3 w Paczkowie.