W Zespole Szkół w Paczkowie 2 grudnia 2016 r. odbędzie się spotkanie, na którym uczniowie zostaną zapoznani z ideą pracy wolontariackiej         i potrzebą niesienia pomocy innym, by reaktywować Szkolne Centrum Wolontariatu.