Dzień Nauczyciela

W imieniu Samorządu Uczniowskiego składamy Dyrekcji, Nauczycielom          i Pracownikom naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.

Życzymy, aby Państwa wysiłek owocował postępem w nauce uczniów, rozbudzając w nich szlachetne i ambitne aspiracje.

Dziękujemy za codzienny wysiłek, troskę
oraz budowanie wspólnoty szkolnej. Mamy nadzieję, że praca w oświacie przyniesie Państwu wielu radości i niezapomnianych chwil.

Życzymy, aby wysiłek wkładany w pracę
z młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego. Prosimy przyjąć również najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Samorząd Uczniowski

ZS w Paczkowie