27 lutego 2019 r. w naszej szkole miała miejsce doniosła uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci członków organizacji KRUCJATA i UTRZYMANIE POLSKOŚCI, działających w latach 1949-1951 na terenie Liceum Ogólnokształcącego , miasta Paczkowa i powiatu nyskiego. Uczciliśmy tych, którzy w tak trudnych czasach potrafili zachować wierność ideałom , sprzeciwić się narzuconemu Polsce systemowi komunistycznemu, stanąć w obronie wartości religijnych i patriotycznych.
Gościem honorowym był pan Roman Kupczak, członek byłej organizacji UTRZYMANIE POLSKOŚCI.
Pani Dyrektor Martyna Nakonieczny przywitała w auli dostojnych gości: Panią poseł Katarzynę Czocharę, Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu dr. Andrzeja Drogonia, Naczelnika Oddziału IPN w Opolu dr. Bartosza Kuświka, Starostę Nyskiego Andrzej Kruczkiewicza, Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę, Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka, Przewodniczącego Powiatowej Komisji Oświaty Damiana Wylężka, a także radnych Paczkowa, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Gminy Paczków.
Nie zawiodły , jak zawsze, szkoły i przedszkola Paczkowa i Gminy Paczków, którym serdecznie dziękujemy za przybycie.
Część artystyczną przygotowali nauczyciele ZS i uczniowie klasy I h LO , którzy pod kierunkiem pani Ewy Morzeńskiej przenieśli nas w lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku, dostarczając wielu niezapomnianych przeżyć i wzruszeń.

Więcej informacji: facebook/LO Paczkow
Foto: Kinga RajfurWiktoria DawidWiktoria Włodarz.