W dniu 21.11.2019 r. w Zespole Szkół w Paczkowie odbyły się warsztaty w udzielaniu pierwszej pomocy.
Zajęcia zostały przeprowadzone pod kierunkiem dr Ireneusza Barzieja wraz ze studentami PWSZ w Nysie     z kierunku Ratownictwo Medyczne.
Warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną, w której wzięli udział uczniowie klas pierwszych LO.
Studenci przeprowadzający warsztaty są członkami Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej „COR”.
Spotkanie w ramach współpracy z PWSZ w Nysie zorganizował nauczyciel EDB mgr Lesław Dworak.