Szanowni Państwo!

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele Zespołu Szkół w Paczkowie będą  od 16 marca 2020 r. kontaktować się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny oraz pocztę e-mail w celu przekazywania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu, odbierania informacji i prac od uczniów.

Wykonywanie zadań przez uczniów jest obowiązkowe !

Adresy, na które należy przesłać wykonane zadanie zostaną podane w wiadomościach                            w dzienniku elektronicznym.

Proszę Państwa i Państwa dzieci o regularne odczytywanie wiadomości od nauczycieli i od dyrekcji.

W razie pytań i wątpliwości dyrektor szkoły i nauczyciele będą udzielać odpowiedzi poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor Szkoły