KOMUNIKAT
Szanowni Rodzice i  Uczniowie
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 .
W dniach od  25 marca  do 10 kwietnia2020 r. będzie prowadzone kształcenie na odległość .
Każdego dnia poprzez e- dziennik UONET +  do uczniów będą przesyłane wiadomości, materiały, zadania z poszczególnych przedmiotów według planu lekcji. W ten sposób będą realizowane  treści z podstawy programowej. Uczeń ma obowiązek  zalogować się na konto ucznia w dzienniku, przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia.
Od 25 marca postępy  ucznia w nauce, tj. ocenianie bieżące  będzie umieszczone                          w e- dzienniku.
W przypadku pytań i wątpliwości  prosimy kontaktować się za pośrednictwem e- dziennika, udostępnionej poczty mailowej z nauczycielami, poszczególnych przedmiotów w ramach konsultacji.O wszelkich zmianach związanych z  kształceniem na odległość  będziemy  na bieżąco informować.