Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2020r., czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem COVID-19, zostaje przedłużone do dnia 07 czerwca 2020r.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nadal nie uczestniczą                          w bezpośrednich  zajęciach praktycznej nauki zawodu, realizowanych u pracodawcy.

Kierownik Kształcenia Praktycznego

Barbara Popiel