Od 1 września (do odwołania) zajęcia odbywają się zgodnie z przydziałem klasa=>sala
Poniższy przydział sal dotyczy również rozpoczęcia roku szkolnego (godzina 9.00).
*1 września klasa II br PG – sala informatyki, II piętro
Klasy licealne korzystają z głównego wejścia (od ulicy Kołłątaja).
Klasy szkoły branżowej korzystają z wejścia bocznego od strony ul. Narutowicza.