Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych.

W związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada br.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni  z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15 f specustawy  z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID – 19.