Na podstawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  roku z dnia 24 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie informuje, że:

-   od dnia 30 listopada, zgodnie z  w § 2a w pkt 4: uczniowie „ branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika” mogą realizować praktyczną naukę zawodu,

- nauka zdalna ulega przedłużeniu do dnia 3 stycznia 2021,

- ferie zimowe odbędą się w terminie od 4 do 15 stycznia 2021.

W związku z tym zakończenie semestru I roku szkolnego 2020/2021 planowane jest do dnia 22 grudnia 2020.

Martyna Nakonieczny

dyrektor szkoły