W świecie, w którym wydaje się,

że nikt nie zgadza się z niczym,

gdzie podziały polityczne, religijne, rasowe,

a nawet granice kulturowe wydają się dzielić,

godność jest czymś, nad czym wszyscy mogą się porozumieć.

/Twórcy Światowego Dnia Godności/

W dniu 16.10.2013 r. w naszej szkole kolejny raz obchodzony był Światowy Dzień Godności. Tym razem szósty Światowy Dzień Godności odbywał się w ponad 50 krajach
na całym świecie.

Podejmowanie problemu poszanowania godności człowieka staje się powoli tradycją naszego Zespołu Szkół w Paczkowie, który od 2010 roku ma tytuł Szkoły Humanitarnej. Organizowane są Lekcje Godności i happeningi. Mówią one między innymi o tym, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia. Kolejne zasady podkreślają, że godność to wolność decydowania o własnym życiu i poszanowanie tego prawa przez innych.

W czasach, w których mamy do czynienia z tyloma konfliktami – na tle kulturowym, religijnym, międzypokoleniowym, klasowym – istnieje ogromna potrzeba uchwycenia się czegoś, co łączy, co zachęca do pielęgnowania poczucia wspólnoty w społeczeństwie. Tym czymś jest godność.

Jesteśmy przekonani, że uczestnicy zajęć i happeningu wykorzystają podstawowe zasady godności:

1. Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.

2. Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i poczucia bezpieczeństwa.

3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.

4. Godność winna być podstawową wartością motywującą wszelkie działanie.

5. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych.

Przesłanie organizatorów szóstego Światowy Dzień Godności kierowane jest do młodzieży Bliskiego Wschodu, Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Celem jest zaszczepienie w świadomości młodych ludzi pozytywnego, wspólnotowego i ponadkulturowego poczucia wartości, mającego prowadzić ich w dorosłość.

Galeria zdjęć…

ps

W dniach 18 – 22 listopada 2013 organizujemy Tydzień Edukacji Globalnej.

JK