Żegnamy, Pani Profesor.
Na zawsze będzie Pani obecna w naszej pamięci i we wspomnieniach.
Żegnamy Panią z bólem i żalem.
W imieniu społeczności szkolnej składamy Rodzinie Naszej Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia.

Ś.P. Władysława Kłębczyk była zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym w Paczkowie w latach: 1971 – 1992.
Wraz z uczniami odniosła wiele sukcesów edukacyjnych, do bardziej spektakularnych należy tytuł LAUREATA XII OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO w 1982 ucznia klasy III Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej.

Ufamy, że jest Pani już pozbawiona trosk i z pogodą kroczy wśród łąk wieczności.
Odpoczywaj w spokoju.

Msza św. pogrzebowa i pogrzeb odbędą się dnia 09.02.2023 r. o godzinie 13:00 w kościele i na cmentarzu parafialnym w Ratnowicach.