Uczniowie Zespołu Szkół w Paczkowie w dniach 18 – 22 listopada 2013 r. organizują po raz kolejny Tydzień Edukacji Globalnej. Tegoroczna kampania edukacyjna, zgodnie z intencją Polskiej Akcji Humanitarnej, poświęcona jest rażącej niesprawiedliwości, jaką jest brak wystarczającej ilości pożywienia we współczesnym świecie – przy jednoczesnym marnowaniu żywności.
Kampania nosi tytuł „Świat bez głodu”. Składają się na nią:

  • akcja plakatowa,
  • opracowanie i prezentacja ogólnoszkolna filmu o problemie głodu na świecie,
  • wystawa zgromadzonych materiałów (portfolia uczniów)
  • akcja wsparcia działań PAH za granicą poprzez sprzedaż ciast i smakołyków w szkole.