Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i zawodowym. Absolwent zdobywa zawód na poziomie technika oraz ma możliwość zdawania matury.

Technikum

TECHNIK EKONOMISTA

Szeroki zakres umiejętności,  m.in. zaopatrzenie, magazynowanie, transport i sprzedaż produktów    (w tym usług), prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami i gospodarką materiałową.