Szkoła jest dla uczniów, dla których celem jest szybkie zdobycie zawodu i podjęcie pracy.

W szkole branżowej I stopnia nauka trwa trzy lata.

Zazwyczaj uczniów grupuje się w tzw. klasach wielozawodowych, które w szkole mają zajęcia z przedmiotów ogólnych.

Nauka przedmiotów ogólnych trwa dwa lub trzy dni w tygodniu.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe (w zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna). Po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły absolwent zasadniczej szkoły zawodowej otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Szkoła Branżowa I stopnia

wielozawodowa

  • Najczęściej wybierane zawody:
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • sprzedawca,
  • piekarz,
  • ślusarz,
  • fryzjer,
  • kucharz,
  • murarz

POLECANE ZAWODY (ze względu na zapotrzebowanie rynku):

  • krawiec
  • cukiernik

Nasza szkoła oferuje pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych dla uczniów szkoły branżowej.

Szkołę branżową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplomem poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do  egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub Izbą Rzemieślniczą.

W szkole w ramach projektów unijnych istnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji np.:  prawo jazdy,  uprawnienia na wózki widłowe, kursy dla spawaczy oraz kursy kelnerskie, barmańskie i wizażu.