Aby otrzymać pozytywną ocenę z informatyki w roku szkolnym 2016/17 należy wydrukować poniższe dokumenty i pismem odręcznym odpowiedzieć na pytania.

Pobierz pytania na semestr I

Pobierz pytania na semestr II