W naszej szkole uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzupełniać na licznych zajęciach pozalekcyjnych.

Są to:

 • koła zainteresowań,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • konsultacje udzielane przez nauczycieli.

Obecnie w szkole działają:

 • Klub Szkoły Humanitarnej;
 • Klub Europejski;
 • Koło Naukowe Biologów;
 • Warsztaty dziennikarskie YELLOW LO NEWS
 • Szkolne Koło Przyjaciół Przyrody proNatura;
 • Szkolne Koło PCK;
 • Szkolne Koło Sportowe
 • Treningi maturalne

Zespół Szkół współpracuje  z wieloma organizacjami przy realizacji różnych projektów, są to m.in.:

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 • Polska Akcja Humanitarna;
 • Amnesty International;
 • Polski Czerwony Krzyż;
 • Stowarzyszenie „Krewniacy”;
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ‘Więź”