Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Martyna Nakonieczny

Nauczyciele

Biblioteka i Szkolne Centrum Informacji: mgr Bożena Strutyńska

Język polski: mgr Martyna Nakonieczny, mgr Jolanta Kalisz, mgr Ewa Morzeńska

Język angielski: mgr Sabina Kowalik, mgr Marcin Kowalik

Język niemiecki: mgr Dariusz Pięch

Historia: mgr Ewa Morzeńska, mgr Aneta Sypek

Wiedza o społeczeństwie: mgr Jolanta Kalisz, mgr Bożena Strutyńska

Geografia: mgr Patrycja Kujawska

Biologia: mgr Urszula Boratyńska

Matematyka: mgr Wojciech Maćków, mgr Anna Kupczak

Fizyka: mgr Justyna Zalewska, mgr Anna Kupczak

Chemia: mgr Justyna Zalewska

Informatyka: mgr Bożena Strutyńska

Podstawy przedsiębiorczości: mgr Barbara Popiel

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Lesław Dworak

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Sabina Kowalik

Wychowanie fizyczne: mgr Lesław Dworak, mgr Jarosław Soszek

Religia: ks. mgr Tadeusz Komorek

Szkolny pedagog: mgr Barbara Popiel

Szkolny psycholog: mgr Aneta Górecka