Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół w Paczkowie

rok szkolny 2018/2019

Opiekun samorządu uczniowskiego:

mgr Jolanta Kalisz

Przewodniczący samorządu uczniowskiego:

Filip Krzysteczko

Zastępcy przewodniczącego SU:

Aleksandra Czajkowska

Sekretarz SU

Natalia Płaczek

Członkowie SU

Kaja Kozłowska

Jakub Pajestka

Krzysztof Budnik

Marcel Kozłowski

Lider Szkolnego Centrum Wolontariatu

Aneta Lis