Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół w Paczkowie

rok szkolny 2017/2018

Opiekun samorządu uczniowskiego:

mgr Jolanta Kalisz

Przewodniczący samorządu uczniowskiego:

Kinga Rusin

Zastępcy przewodniczącego SU:

Dominika Piznal

Julianna Pajestka

Sekretarz SU

Dominika Szczotka

Wiktoria Włodarz

Członkowie SU

Jakub Ligocki

Nikola Boratyńska

Weronika Poręba

Nikola Leśniak

Wiktoria Kazieko

Lider Szkolnego Centrum Wolontariatu

Dominika Piznal