HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

L.p Termin Opis zadania Odpowiedzialni
1. 02.09.2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Samorząd Uczniowski
2. wrzesień 2013 Spotkania z rodzicami
3. 20 – 21.09.2013 Rajd Pierwszaka Klasa II he
4. 30.09.2013 Dzień Chłopaka wszystkie klasy
5. 14.10.2013 Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej – święto Patrona Szkoły klasa III hp
6. 08.11.2013 Obchody Narodowego  Święta Niepodległości klasa III e
7. listopad 2013 Próbne egzaminy maturalne
8. 29.11.2013 Andrzejki szkolne SU, wszystkie klasy
9. listopad/grudzień Spotkania z rodzicami
10. 06.12.2013 Mikołajki SU
11. 20.12.2013 Jasełka szkolne klasa I he
12. 23.12. – 01.01.2014 Zimowa przerwa świąteczna
13. styczeń 2013 Bal studniówkowy klasy III
14. 17.02 – 02.03.2014 Ferie zimowe
15. 14.02.2014 Walentynki SU
16. luty/marzec 2014 Spotkania z rodzicami
17. 08.03.2014 Dzień Kobiet wszystkie klasy
18. marzec/kwiecień 2014 Dni Otwarte Szkoły wszystkie klasy
19. 17.04 – 22.04.2014 Wiosenna przerwa świąteczna
20. 10.04.2014 Obchody 73.rocznicy Zbrodni Katyńskiej wszystkie klasy
21. 25.04.2014 Zakończenie zajęć w klasach III LO klasa II he
22. kwiecień 2014 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja klasa I he
23. 05.05. – 30.05.2014 Pisemne i ustne

egzaminy maturalne

24. maj 2014 Spotkania z rodzicami
25. czerwiec 2014 Rajd szkolny
26. 13.06.2014 Zakończenie zajęć w klasach najwyższych ZSZ
27. 23.06.2014 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny
28. 27.06.2014 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 SU