Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 wkrótce.