LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

LICEUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

1.J. POLSKI K. Budna, B. Kapela- Bagińska J. Manthey, E. Pyrlińska, C. Ratajczak, J. Zaporowicz, T. Zieliński, JĘZYK POLSKI 1. Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo GWO, część 1 i część 2.

2. HISTORIA M. Pawlak, A. Szweda , Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.  Wydawnictwo Nowa Era

3. WOS Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum. Zakres podstawowy.Dla absolwentów szkół podstawowych, Wydawnictwo Nowa Era 2019

4. MATEMATYKA Podręcznik do matematyki do liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

Seria: Matematyka

Wyd. Nowa Era

5. GEOGRAFIA Roman Malarz, Marek Więckowski „Oblicza geografii 1”. Nowa Era.

6. BIOLOGIA M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski„Biologia na czasie 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.Nowa Era

7.  CHEMIA „To jest chemia 1” . Chemia ogólna i nieorganiczna.

Wydawnictwo  Nowa Era

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Autorzy: Romuald Hassa,  Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod

8. JĘZYK NIEMIECKI „Welttour Deutsch 1″, wyd. Nowa Era

9. JĘZYK ANGIELSKI „Solutions Gold”, poziom pre-intermediate, wydawnictwo Oxford. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

10. FIZYKA „Odkryć fizykę kl. 1. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych.  Wydawnictwo Nowa Era

11. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA : J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era

12. Informatyka: Informatyka na czasie 1. Zakres podstawowy.  Janusz Mazur, Paweł Perekietka. Wyd.: Nowa Era

13. Muzyka/ podręcznik zostanie podany we wrześniu/

LICEUM PO GIMNAZJUM

1.JĘZYK POLSKI M. Chmiel, E. Kostrzewa „Ponad słowami”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 1, część 1, zakres podstawowy i rozszerzony; M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 1, część 2, zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era

2. HISTORIA : S. Roszak, J. Kłaczkow. Poznać przeszłość  Wiek XX – Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era

3.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z. Makieła, T. Rachwał „Krok w przedsiębiorczość”, Wydawnictwo Nowa Era

4. WOS Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy – Szkoły ponadgimnazjalne, Wydawnictwo Nowa Era

5. EDB Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak -Kowal, Zbigniew Smutek

„Edukacja Dla Bezpieczeństwa”, zakres podstawowy, seria Odkrywamy na nowo, wyd. OPERON

6. MATEMATYKA

Matematyka 1

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Seria: Matematyka

Wyd. Nowa Era

7. GEOGRAFIA ”,  Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann „Oblicza geografii”,  Zakres podstawowy. Nowa Era.

8. BIOLOGIA „Biologia na czasie 1”   Nowa Era

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

Autorzy: Emilia Bonar,  Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

9. CHEMIA „To jest chemia”   Nowa Era

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

Autorzy: Romuald Hassa,  Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod

10. FIZYKA : „Odkryć fizykę” kl. 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Wydawnictwo Nowa Era:

11. JĘZYK ANGIELSKI „Solutions Gold”, poziom pre-intermediate, wydawnictwo Oxford. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

12. JĘZYK NIEMIECKI „Welttour Deutsch 1″, wyd. Nowa Era

13. Wiedza o kulturze/ podręcznik zostanie podany we wrześniu/

14. INFORMATYKA : (informacja we wrześniu na pierwszej lekcji)

SZKOŁA BRANŻOWA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

1.JĘZYK POLSKI B. Chuderska, Jezyk Polski 1. Podręcznik dla szkoły branżowej   I stopnia, Wydawnictwo Operon 2019 (UWAGA: zakup we wrześniu po dopuszczeniu przez MEN)

2.HISTORIA M. Ustrzycki, J. Ustrzycki, Historia 1 . Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Wydawnictwo Operon (UWAGA: zakup we wrześniu po dopuszczeniu przez MEN)

3.MATEMATYKA Karolina Wej, Wojciech Babiański,  To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły  I stopnia .KLASA PIERWSZA. Wyd. Nowa Era

4.GEOGRAFIA „Oblicza geografii 1”,  Roman Malarz, Marek Więckowski. (UWAGA: zakup we wrześniu po dopuszczeniu przez MEN)

5.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Tomasz Rachwał, Zbigniew Makieła „Krok w przedsiębiorczość” Wydawnictwo:  NOWA ERA , Warszawa 2019 (UWAGA: zakup we wrześniu po dopuszczeniu przez MEN)

6. FIZYKA Wydawnictwo  Operon: ” Fizyka kl.1 Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia” (UWAGA: zakup we wrześniu po dopuszczeniu przez MEN)

7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA/ podręcznik zostanie podany we wrześniu/

8. INFORMATYKA/ podręcznik zostanie podany we wrześniu/

9. JĘZYK ANGIELSKI/ nie jest wymagany zakup podręcznika/

SZKOŁA BRANŻOWA PO GIMNAZJUM

1.JĘZYK POLSKI Jolanta Kusiak, Język polski część 1. Seria Odkrywamy na nowo, Wydawnictwo Operon

2 .HISTORIA S. Roszak, J. Kłaczkow. Poznać przeszłość  Wiek XX – Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era

3.EDB Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek

„Edukacja Dla Bezpieczeństwa”, zakres podstawowy, seria Odkrywamy na nowo, wyd. OPERON

4.MATEMATYKA Leokadia Wojciechowska, Maciej Bryński, Karol Szymański Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych.Część 1.Wyd. WSiP

5.GEOGRAFIA Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann „Oblicza geografii”,

6.BIOLOGIA Emilia Bonar,  Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski „Biologia na czasie 1” . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy.  Nowa Era

7.CHEMIA Romuald Hassa,  Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod

„To jest chemia” . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy. Nowa Era

8.FIZYKA : „Odkryć fizykę kl. 1 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Nowa Era

9. JĘZYK ANGIELSKI /zakup podręcznika nie jest wymagany/

10. INFORMATYKA / podręcznik zostanie podany we wrześniu/