2018/2019

Język niemiecki

LO

Klasa I – Exakt fur dich 1

Klasa II – Exakt fur dich 2

Klasa III – Exakt fur dich 3

JĘZYK POLSKI

Ponad słowami – I – III LO *

Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka I – III LO dla Dorosłych

Odkrywamy na nowo I-II- III ZSZ

*KLASA II  Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Małgorzata Chmiel, Anna Równy : „Ponad słowami.” Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, część 1,

Wydawnictwo Nowa Era

Małgorzata Chmiel,  Ewa Mirkowska –Treugutt, Anna Równy : „Ponad słowami.” Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, część 2,

Wydawnictwo Nowa Era

WOS

W centrum uwagi   I – III LO

WOS. Po prostu     I LO dla Dorosłych

Ciekawi świata       I ZSZ

HISTORIA

KLASA  I  SZKOŁA BRANŻOWA i LO

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow   „Poznać przeszłość. Wiek XX.”Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era

Klasa II ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow   „Poznać przeszłość. Wiek XX.”Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

KLASA II  Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Tomasz Maćkowski  „ Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.” Podręcznik do historii               i społeczeństwa  dla szkół ponadgimnazjalnych.  Wydawnictwo Nowa Era

Jarosław Centek  „ Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość” Podręcznik do historii                                             i społeczeństwa  dla szkół ponadgimnazjalnych.  Wydawnictwo Nowa Era

Iwona Janicka  „ Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni” Podręcznik do historii                                              i społeczeństwa  dla szkół ponadgimnazjalnych.  Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

Podręczniki dla szkoły zawodowej.

kl. I – Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych. Podręcznik. Część 1. Wyd. WSiP.

kl. II- Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych. Podręcznik. Część 1. Wyd. WSiP.

kl. III- Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych. Podręcznik. Część 2. Wyd. WSiP.

Podręczniki dla liceum ogólnokształcącego.

kl. I – Matematyka – zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo: Nowa Era

Kl. II – Matematyka. Poznać zrozumieć. Podręcznik. Klasa 2. Zakres podstawowy.

Liceum i technikum. Wyd. WSiP.

Matematyka. Poznać zrozumieć. Podręcznik. Klasa 2. Zakres Rozszerzony  .

Liceum i technikum. Wyd. WSiP.

kl. III – Matematyka. Poznać zrozumieć. Podręcznik. Klasa 3. Zakres Rozszerzony  .

Liceum i technikum. Wyd. WSiP.

Edukacja Dla Bezpieczenstwa

Edukacja Dla Bezpieczenstwa zakres podstawowy, seria Odkrywamy na nowo, wyd. OPERON, Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak -Kowal, Zbigniew Smutek

Język angielski

LO

Klasa I – Oxford Solutions Pre-intermediate

Klasa II – Oxford Solutions Intermediate

Klasa III – Oxford Solutions Upper-intermediate

Szkoła Branżowa

Klasa I – New Matura Solutions Elementary

Klasa II – New Matura Solutions Elementary

ZSZ

Klasa III – New Matura Solutions Pre-intermediate

Geografia

Klasa I LO    Oblicza geografii. Zakres podstawowy. Autorzy: R. Uliszak, K. Wiedermann

Klasa 2 LO   Oblicza geografii 1 i 2 (zakres rozszerzony ). Autorzy: Robert.  Malarz, M. Więckowski  (cz. 1), T. Rachwał  (cz. 2).

Klasa 3 LO    Oblicza geografii 2 (kontynuacja) + Oblicza geografii 3 (w zakresie rozszerzonym); (Malarz, Więckowski).

BIOLOGIA

BIOLOGIA NA CZASIE

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

Autorzy: Emilia Bonar,  Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

BIOLOGIA NA CZASIE 1

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska,

Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

BIOLOGIA NA CZASIE 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Autorzy: Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula,

Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

BIOLOGIA NA CZASIE 3

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska,

Władysław Zamachowski

Przedsiębiorczość

LO, ZSZ    Krok w Przedsiębiorczość, Z. Makieła, T. Rachwał

Fizyka

LO, Szkoła Branżowa

Odkryć fizykę. Poziom podstawowy. Wyd. Nowa Era

Chemia

LO

Nowa Era „To jest chemia” poziom podstawowy  Autorzy:         Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod