Lista podręczników DLA KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2019/2020.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Klasy ponadgimnazjalne

„Edukacja Dla Bezpieczeństwa”, zakres podstawowy, seria Odkrywamy na nowo, wyd. OPERON, Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak -Kowal, Zbigniew Smutek

Klasy po szkole podstawowej

(tytuł podamy wkrótce)

MATEMATYKA

Klasy ponadgimnazjalne

Liceum Ogólnokształcące:

Matematyka 1

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Seria: Matematyka

Wyd. Nowa era

Szkoła Branżowa:

Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych.

Część 1

Autorzy: Leokadia Wojciechowska, Maciej Bryński, Karol Szymański

Wyd. WSiP

Klasy ponadpodstawowe

Liceum Ogólnokształcące:

Podręcznik do matematyki do liceum ogólnokształcącego i technikum.                                      Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

Seria: Matematyka

Wyd. Nowa era

Szkoła Branżowa:

To się liczy!

Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia

KLASA PIERWSZA

Autorzy Karolina Wej, Wojciech Babiański

Wyd.WSiP

GEOGRAFIA

Klasy 1 po gimnazjum (zakres podstawowy): „Oblicza geografii”,  Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann;

Klasa 1 po szkole podstawowej: „Oblicza geografii 1”,  Roman Malarz, Marek Więckowski.

PODSTAWY  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Liceum Ogólnokształcące  ( 3 letnie – po gimnazjum)

„Krok w przedsiębiorczość”

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

Wydawnictwo:  NOWA ERA , Warszawa 2012

Branżowa Szkoła I stopnia  ( po gimnazjum)

„Krok w przedsiębiorczość”

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

Wydawnictwo:  NOWA ERA , Warszawa 2012

Liceum Ogólnokształcące  ( 4 letnie – po szkole podstawowej)

„Krok w przedsiębiorczość”

Tomasz Rachwał

Zbigniew Makieła

Wydawnictwo:  NOWA ERA , Warszawa 2019

Branżowa Szkoła I stopnia  ( po szkole podstawowej)

„Krok w przedsiębiorczość”

Tomasz Rachwał

Zbigniew Makieła

Wydawnictwo:  NOWA ERA , Warszawa 2019

BIOLOGIA i CHEMIA

Klasy I- po gimnazjum- liceum i szkoła branżowa

„Biologia na czasie 1”   Nowa Era

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

Autorzy: Emilia Bonar,  Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

„To jest chemia”   Nowa Era

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

Autorzy: Romuald Hassa,  Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod

Numer dopuszczenia: 438/2012

Klasa I  liceum- po szkole podstawowej

„Biologia na czasie 1”   Nowa Era

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Autorzy: Anna Helmin,  Jolanta Holeczek

„To jest chemia 1”   Nowa Era

Chemia ogólna i nieorganiczna.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Autorzy: Romuald Hassa,  Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod

Klasa I szkoła branżowa-  po szkole podstawowej

„Biologia 1”  Operon

Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia.

Autorzy: Renata Szymańska, Beata Jakubik

„Chemia 1”  Operon

Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia.

Autorzy: Artur Sikorski

FIZYKA

Fizyka, klasa 1- szkoła branżowa po szkole podstawowej –

: Operon: ” Fizyka kl.1 Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”

Fizyka, klasa 1 – szkoła branżowa po gimnazjum –

Nowa Era: „Odkryć fizykę kl. 1 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Fizyka, klasa 1 LO – po gimnazjum – Nowa Era: „Odkryć fizykę kl. 1 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Fizyka,  klasa 1 LO – po szkole podstawowej- Nowa Era: „Odkryć fizykę kl. 1 Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych.

JĘZYK ANGIELSKI

- szkoła branżowa (po szkole podstawowej i po gimnazjum)

„Oxford Solutions”, poziom Pre-intermediate, wyd. Oxford. W SZKOLE BRANŻOWEJ NIE WYMAGAMY OD UCZNIÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

JĘZYK ANGIELSKI

- liceum (po szkole podstawowej i po gimnazjum)

Tytuł pojawi się wkrótce (w oczekiwaniu na akceptację MEN).

JĘZYK NIEMIECKI – liceum (po szkole podstawowej i po gimnazjum)

„Welttour Deutsch 1″, wyd. Nowa Era

UWAGA! Tytuły podręczników do pozostałych przedmiotów pojawią się w nieco późniejszym terminie po akceptacji MEN.