Termin zjazdów – październik

11-12 października

25-26 października