INFORMACJA DOT. NAUCZANIA HYBRYDOWEGO
Zajęcia w szkole:
17-21 maja – 2hp, 2hm, 2br PG, 3br
24-28 maja – 1hm, 2br PP, 1br