EGZAMIN MATURALNY  w terminie poprawkowym z matematyki

Data: 24.08. 2021/ wtorek/

Godzina rozpoczęcia: 9:00

Sala: 202/ aula/

Absolwenci przystępujący do egzaminu poprawkowego proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości , dozwolonych pomocy dydaktycznych i  zgłoszenie się do szkoły o godzinie 8:30.

W czasie egzaminu maturalnego obowiązują te same procedury, które obowiązywały w maju.