Żegnamy Pana Profesora

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Pana Profesora Jana Kapika- wychowawcy  i nauczyciela matematyki w Zespole Szkół Zawodowych w Paczkowie, gdzie pracował  w latach 1970-1991.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy

Zespołu Szkół w Paczkowie