Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół                  w Paczkowie

Opiekun samorządu uczniowskiego:

Marcin Kowalik

Przewodnicząca samorządu uczniowskiego:

Anna Sawka

Zastępcy przewodniczącego SU:

Oliwia Płoskonka, Amelia Rój, Zuzanna Głowacka