LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  (4 lata)  jest szkołą przygotowującą do studiów  (wszystkie kierunki uczelni wyższych: licencjat, inżynier, magister, oraz szkół policealnych).

Przez cały okres nauki uczniowie realizują materiał z wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym (niektóre mogą zakończyć się w klasie trzeciej), ale istnieje możliwość zwiększenia ilości godzin wybranych przedmiotów zgodnie z życzeniem uczniów (rozszerzenia).  Wybór ten powinien być  związany  z planami edukacyjnymi młodzieży po skończeniu LO (wymagania rekrutacyjne uczelni wyższych / zainteresowania).

Klasa biologiczno – humanistyczno – matematyczna

W ramach klasy poszczególne grupy będą miały możliwość realizowania podstawy programowej w zwiększonej ilości godzin z przedmiotów (do wyboru): j. polski, j. angielski, WOS, historia, biologia, matematyka.

Mając na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury, poza realizacją podstawy programowej, uczniowie uczestniczą także w regularnych POZALEKCYJNYCH treningach maturalnych, egzaminach próbnych pisemnych i ustnych oraz w innych rodzajach zajęć, np. wykłady i warsztaty uczelni wyższych, realizacja projektów edukacyjnych, udział w konkursach i olimpiadach. Dla chętnych zaplanowaliśmy uzupełnienie profilu w postaci  zajęć z wizażu   i kosmetologii, języka francuskiego i warsztaty social media.

Nasza kadra pedagogiczna to nauczyciele  z uprawnieniami egzaminatorów OKE, którzy biorą udział  w ocenianiu arkuszy maturalnych  i w pracach na egzaminach ustnych. Atrakcyjność naszej oferty uzupełniona jest nowoczesną bazą dydaktyczną: przestronne, jasne i komfortowe pracownie, dostęp do sprz

SZKOŁA BRANŻOWA

Trzyletnia szkoła na podbudowie programowej szkoły podstawowej i realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.  Ukończenie szkoły branżowej jest potwierdzane świadectwem ukończenia oraz absolwent może zdobyć kwalifikacje zawodowe zdając egzamin przeprowadzany przez OKE. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia uczeń może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.