UWAGA! LISTĘ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I LO i SZKOŁY BRANŻOWEJ UDOSTĘPNIMY NA POCZĄTKU WRZEŚNIA ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH (ZRÓŻNICOWANIE POZIOMÓW – KLASA/ GRUPA).

podręczniki 2021.2022